Podrži kreativne vrednosti 02.

14. 12. 2022. Privredna komora Vojvodine organizovala je konferenciju “Podrži kreativne vrednsoti 02” gde je govorila dr Hristina Mikić o novoj paradigmi kreativne ekonomije.

Tokom dana održana su i  tri panela. Prvi je imao temu „Novi motor razvoja kreativnih industrija“, drugi „Arhitektura, dizajn i moda kao važni segmenti kreativne ekonomije“, a treći „Motivacija za stvaranje umetnosti i kreativnih vrednosti“.