Kreativna ekonomija: iluzija ili budućnost Crne Gore

27.01.2023. Na konferenciji “Vrijeme kreativnosti” u organizaciji Ministarstva kulture i medija Crne Gore, dr Hristina Mikić moderirala uvodni panel o novoj paradigmi kreativne ekonomije i potencijalima Crne Gore u ovoj oblasti. Učesnici panela bili su: Srđan Vukčević direktor Blue Coach, Miloš Vuković direktor Fidelity Consulting, Veliša Stamatović direktor HR Partners i Milutin Pavićević direktor Alicorna. Učesnici su kreativnu Crnu Goru 2030 videli kao kreativnu naciju, kreativno društvo koje nudi jednake mogućnosti i u kom su građani srećni i kao “maštalište” za umetnike.