Paraćinsko staklo: kulturna baština kao pokretač kreativne ekonomije

U okviru panela “Precenjuje li se značaj kulturne baštine kao pokretača kreativne ekonomije?” učesnici panela Dušan Medin, Fakultet za kulturu i turizam, UDG, moderator, Dobrila Vlahović, Direktorat za kulturnu baštinu, MKM, Robert Čoban, Color Press Group, prof. dr Hristina Mikić, Fakultet za menadžment Violeta Đerković, Mreža kulturnih stanica, Gordana Ražnatović, Restart Ing i prof. dr Ilija Lalošević; Arhitektonski fakultet, UCG diskutovali su o potencijalima koje ima kulturna baština za razvoj kreativne ekonomije. Hristina Mikić predstavila je projekat “Creative Glass Serbia” i paraćinsko staklo kao eksperimentalni model kako tradicija može pokrenuti procese kreativizacije lokalnih sredina.