Dr Mikić lider FREN Lab-a za kreativnu ekonomiju

1.03.2023.

Fondacija za razvoj ekonomske nauke čiji je osnivač Ekonomski fakultet u Beogradu pokrenula je Laboratoriju za kreativnu ekonomiju čiji je lider dr Mikić, naša direktorka R&D odeljenja. Cilj ove laboratorije da unapredi eksperimentalna naučna istraživanja u oblasti kreativne ekonomije, razvije i uspostavi komparativne indikatore za praćenje ove oblasti i podstiče izvrsnost u oblasti ekonomike kulture i kreativnih industrija. Članovi ove naučne mreže su: dr Edin Jašarović, dr Ardiana Gashi i dr Alma Pilav – Velić.

Lab je rezultat institucionalne sradnje Fakulteta dramskih umetnosti, Cetinje; Ekonomskog instituta iz Sarajeva, Instituta za razvojne politike, Priština i Fakulteta za menadžment, Univerziteta Metropolitan.