Kulturne i kreativne industrije i baština: nove tehnologije

26.3.2023. Petrovac na Moru

Konferencija ima za cilj da otvori raspravu, preispita i kritički sagleda kompleksnost odnosa koji postoje na relaciji zasebnih fenomena poput kulturne baštine i kulturnih i kreativnih industrija kroz koje se prelama široki opseg najrazličitijih novih tehnologija.

Dr Mikić održaće predavanje o konceptima kreativnih i kulturnih industrija, kao i kako kreativno preduzetništvo kroz primer dizajnerskog studija REMAKE može biti novi okvir za revitalizaciju kulturnog nasleđa.