Ekonomsko osnaživanje osoba u kriminalnom povratu i kreativno preduzetništvo

18.08.2023.

U Medija centru predstavljena je preliminarna analiza efekata troškova i koristi od ekonomskog osnaživanja lica u kriminalnom povratu kroz aktivne mere politike zapošljavanja, sa specijalnim fokusom na kreativno preduzetništvo kao model za društvenu i ekonomsku reintegraciju ovih osoba.

Cilj analize je bio da se pokaže koje troškove društvo ima od izvršenja krivičnih dela i kriminalnog povrata, pravce u kojima bi država trebala da interveniše u pogledu ekonomskog osnaživanja ovih lica, kao i preliminarni okvir ekonomskih mera koje bi potencijalno imale pozitivan efekat nasmanjenje stepena kriminalnog povrata, kvalitet života i društvenu i ekonomsku reintegraciju bivših osuđenika.

Istraživanje je spovedeno u okviru projekta Druga šansa za rad koji sprovodi NEOSTART – Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć.