Creative Glass LAB 2023: Pariska rapsodija

05.09.2023.

U Parizu održana je naša nova Creative Glass LAB namenjena revitalizaciji starih tehnika dorade i oplemenjivanja stakla.

Radionicu je vodila Tijana Pešić iz Zavičajnog muzeja Paraćin. Međunaorodni polaznici su inspirisani motivima sa paraćinskog stakla, tehnikama ecovanja i oslikavanja stakla, napravili unikatne predmete od stakla.