Dani evropske baštine: Živo nasleđe i lokalni razvoj kreativne ekonomije

13.09.2023.

Povodom Dana evropske baštine 2023. u okviru inicijative Kreativno staklo Srbije skup posvećen živom nasleđu i lokalnom razvoju kreativne ekonomije, sa posebnim fokusom na paraćinsko staklarstvo.

Učesnici skupa će pokušati da daju odgovore na pitanja: Kako tradicija sačuvana u živom nasleđu može postati inspiracija za društveno i ekonomsko osnaživanje lokalnih zajednica kroz kreativno preduzetništvo? Koji je značaj živog nasleđa na lokalnom nivou i šta lokalne samouprave mogu da preduzmu na tom planu uz podršku Stalne koferencije gradova i opština? Šta mogu lokalne samourave da preuzmu iz ugla mreže zavoda za zaštitu spomenika kulture, kako bi se efikasnije uključile u zaštitu kulturnog nasleđa? Kako zaštita i očuvanje živog nasleđa staklarstva i njegova digitalna transformacija kroz inicijativu Creative Glass Serbia doprinose stvaraju uslova za lokalni razvoj? Koji su efekti revitalizacije tradicije staklarstva kroz kreativno preduzetništvo?

On line streaming skupa može se pratiti na FB Fondacije za razvoj ekonomske nauke – FREN https://www.facebook.com/fren.serbia/

Prof. dr Žaklina Stojanović, dekan Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu (uvodna reč)
Maja Knežević, Stalna konferencija gradova i opština
Estela Radonjnić-Živkov, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd
Dr Hristina Mikić, vanredni profesor, Univerzitet Metropolitan, inicijativa Creative Glass Serbia
Dr Dejan Molnar, vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu / FREN (moderator)

Događaj se realizuje u okviru inicijative „Kreativno staklo Srbije“ [Creative Glass Serbia] koja promoviše povezivanje tradicije staklarstva, kreativnog preduzetništva i privrede u partnerstvu Instituta za kreativno preduzetništvo i inovacije, Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu i FREN LAB-a za kreativnu ekonomiju.