29.09.2023.

U Čačku, povodom programa Nacionalna prestonica kulture, održana je međunarodna konferencija Zeleni zaokret u umetnosti i kulturi. Na konferenciji je predstavljena inicijativa Creative Glass Serbia i njena zasnovanost na principima cirkularne kreativne ekonomije. Poseban fokus prezentacije bila je Creative Glass Lab – eksperimentalni program revitalizacije staklarstva koji se zasniva na cirkularnosti i primeni principa 7Rs. Na konferenciji je učestvovalo 40 učesnika iz zemlje i inostranstva. Konferenciju je organizovala biblioteka “Vladislav Petković – Dis” iz Čaka i Desk kreativna Evropa. Celokupan program izlaganja na konferenciji može se pogledati u Agendi.

Foto: Biblioteka “Vladislav Petković – Dis”, Čačak