Institut postao član Savetodavnog odbora “Povelje o fer kulturi”

9.12.2023.

Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije postao je član savetodavnog odbora “Povelje o fer kulturi” čiji je proces izrade inicirala Nemačka komisija UNESCO. Sastanak savetodavnog odbora održan je 9. decembra i na njemu je razmatran sadržaj ove povelje, podsticanje zainteresovanih strana da se uključe u njenu implementaciju i promocija.

Povelja o fer kulturi deo je međunarodnog procesa uvođenja principa pravičnosti u razvoj kreativnog sektora, koji je pokrenula Nacionalna komisija UNESCO Nemačke. Mandat članova savetodavnog odbora je da pomažu radnoj grupi u finalizaciji ove povelje koja treba da posluži kao okvir za usaglašavanje politika razvoja kreativnog sektora kroz nekoliko stubova – pravični radni uslovi i dostojanstvne rad, lokalni razvoj, održivost resursa, eko-kreativna ekonomija i njena cirkularnost. Planirano je da povelja bude usvojena početkom iduće godine, kada će započeti i aktivnosti na njenoj afirmaciji širom sveta, a naročito među donosiocima odluka.