Radionice za razvoj kreativnog preduzetništva i umrežavanje žena sa sela održane u Sokobanji

Razvoj kreativnog preduzetnistva u Sokobanji

15.12.2023.

U okviru programa “Novo lice žena sa sela” održane su radionice umrežavanja i za razvoj kreativnog preduzetništva u Sokobanju, kako bi se podstakao lični i poslovni razvoj polaznica ovog programa. Radionice i umrežavanje vodi Centar za održivo socijalno preduzetništvo, u okviru projekta “Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji” koji sprovodi GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom turizma i omladine Republike Srbije.