Nova paradigma kreativne ekonomije i biblioteke

23.01.2024.

Novi temat vrhunskog naučnog časopisa “Čitalište” posvećen je novoj paradigmi kreativne ekonomije i bibliotekama. Gostujući urednik ovog temata je dr Hristina Mikić, direktorka R&D odeljenja u Institutu za kreativno preduzetništvo i inovacije, i vanredna profesorka finansija i kreativne ekonomije na Metropolitan univerzitetu.

U temi ovog broja nalaze se radovi dr Dejana Molnara, dr Gojka Rikalovića, dr Sonje Josipović, dr Milene Jokanović, dr Vesne Rodić-Lukić, Anite Palfi i Jelene Rodić koji promišljaju o bibliotekama iz perspektive nove paradigme kreativne ekonomije – od njihove uloge u društvu informacione (hiper)dostupnosti, preko osnovnih principa ekonomike digitalnih biblioteka i finansijskih inovacija, agilnog metoda upravljanja i timskog rada, do inovacija i tretmana biblioteka kao „javnog raja“ – mesta susreta i obrazovanja koje je dostupno svima.

Elektronski primerak časopisa br. 43/2023 može se preuzeti ovde.