Kreativna ekonomija i gastronomija

17. 03. 2024.

Na konferenciji “Kulturne i kreativne industrije i baština” u organizaciji Društva za kulturni razvoj “Bauo” u Petrovcu na Moru direktorka našeg odeljenja za istraživanje i razvoj, dr Mikić izložila je osnovne koncepte za bolje razumevanje gastronomskog nasleđa i njegovog odnosa sa razvojem kreativne ekonomije. Polazeći od koncepta čulnog nasleđa, koje je sveprisuto u gastronomiji, rad ispituje različite slojeve interrelacija kreativnosti i kulture ishrane koji se manifestuju kroz ukuse tradicije, kreativnu gastronomiju, dizajn hrane, gastronomski turizam, lokalnu kulturnu i bioraznolikost hrane, nematerijalno nasleđe, umetnost. Predstavljen je i razvoj paracinskog stakla nastao pod uticajem promena u kulturi ishrane, kao i novi trendovi u ovoj oblasti nastali pod uticajem kreativne ekonomije.

Na konferenciji su se diskutovale teme poput kulture hrane i pića u prošlosti i sadašnjosti, heritološki elementi ishrane, hrana kao nasleđe, tradicionalna znanja i veštine u vezi serviranja i služenja, identitetski aspekti ishrane, promocija poljoprivrednih proizvoda, tradicionalna upotreba začinskog i lekovitog bilja, dizajn, promocija i plasman proizvoda, tradicionalna hrana kao lokalni i nacionalni brend, normativno-institucionalni okvir, turizam/ugostiteljstvo i tradicionalna hrana itd.

Foto: Društvo za kulturni razvoj “Bauo”