Creative Glass LAB deo međunarodne manifestacije “Evropski dani umetničkih zanata” 2024

Creative Glass LAB 2024. pod pokroviteljstvom Svetskog saveta za zanate (World Craft Council Europe), ove godine biće uključen u međunarodnu proslavu Evropskih dana umetničkih zanata. Lab je posvećen afirmaciji umetničkih zanata povezanih sa proizvodnjom stakla sa temom “Umetnost na staklu” i održava se u saradnji sa bibliotekom “Dr Vićentije Rakić” i Gimnazijom Paraćin.

Vanderbilt Webb osnivačica World Craft Council u svom ateljeu, 70-ih XX veka II fotografija: https://wcc-europe.org/

Zanati se proizvode iz srca i uma zanatlije, čije ruke ga personifikuju, uzdižu, kao umetničko delo. Dodirnite njegov rad, osetite ga, okrećite ga u ruci i osetićete dušu majstora koji ga je napravio. To je život. Ručni rad je zaista način života.

Siva Obeysekere, predsednica Svetskog saveta za zanate, 1992-1996.

Događaj će biti organizovan 4. aprila 2024. godine u atrijumu biblioteke u periodu od 12h do 14h, i mogu mu se pridružiti svi zainteresovani građani. Polaznici će na Labu naučiti stare umetničke tehnike u staklarstvu, i uz pomoć umetnice Sare Masnikose napraviti uspomenu na svoje lokalno industrijsko nasleđe.

Kroz istraživanje paraćinskog staklarstva kao umetničkog rada, učesnici LAB-a razviće osećaj za estetiku, kreativost, izražavanje u medijumu stakla i biće uključeni u očuvanje i popularisanje lokalnog industrijskog nasleđa. Proučavanje i istraživanje motiva i dezena koji su se primenjivali u paraćinskom staklarstvu pomoćiće im da pronađu svoju inspiraciju u industrijskom nasleđu staklarstva, i podstaknu sebe na kreativno stvaranje, kao i nove životne stilove i ekološki odgovorne prakse korišćenja starog stakla, i stvaranja njegove nove upotrebne i estetske vrednosti kroz lično kreativno delovanje.

Dani umetničkih zanata nastali su 2002. godine uz podršku Ministarstva kulture francuske i Nacionalnog instituta za umetničke zanate Francuske, a postali evropska manifestacija u 2012. godine. Tokom jedne nedelje na početku proleća slave se umetnički zanati u više od 20 zemalja. Od 2012. ovu manifestaciju organizuje Nacionalni institut za umetničke zanate Francuske u saradnji sa World Craft Council (Međunarodni savet za zanate Evropa) i ona slavi umetničke zanate i zanatska umeća.

Svetski savet za zanate je osnovan 1964. godine kao strukovna organizacija. Njegova misija je da promoviše zanate, povezuje zanatlije i utiče na rast interesovanja međunarodne zajednice za ovu oblast. Savet je osnovan u Sjedinjenim Američkim Državama, gde mu je bio sekretarijat sve do 1984. godine, kada se njegovo sedište premešta u Evropu.  U 1974. godini, osnivaju se regionalne afilijacije – Afrika, Evropa, Azija, Severna Amerika i Latinska Amerika, koje i danas obavljaju poslove sekretarijata u pomenutim regionima.

Manifestacija se održava svake godine, a njene glavne aktivnosti su demonstracije umetničkih zanata, njihovo promovisanje u školama, obrazovnim ustanovama, kreativnim ateljeima i među širom publikom. Našom Laboratorijom za kreativno staklo u saradnji sa bibliotekom “Dr Vićentije Rakić”, Srbija se po prvi put priključuje ovoj manifestaciji #2024EACD i drago nam je što ćemo slaviti umetničke zanate u paraćinskom staklarstvu.

Više o našem događaju u zvaničnom programu manifestacije Evropski dani umetničkih zanata 2024.