Paraćinsko staklo: tradicija i inovacija kreativni izazov

Inicijativa Kreativno staklo Srbije koju sprovode FREN Lab za kreativnu ekonomiju i  Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije želi da podstakne studente, srednjoškolce i druge grupe mladih ljudi da razviju inovativne ideje inspirisane tradicijom i industrijskim nasleđem paraćinskog staklarstva kroz povezivanje kulturnog nasleđa, kreativnog preduzetništva, industrije stakla, ostalih privrednih delatnosti i obrazovanja, i da ih motiviše da se uključe u afirmisanje, osmišljavanje, revitalizaciju i očuvanje paraćinskog staklarstva iz perspektive kreativne ekonomije.

Na osnovu analize razvoja paraćinskog staklarstva dugog više od jednog veka, arhivskog materijala dostupnog na www.creativeglassserbia.com i okvira za buduću revitalizaciju paraćinskog staklarstva u duhu kreativne ekonomije, kreativni izazov treba da pruži inovativna rešenja za revitalizaciju paraćinskog staklarstva, njegovu afirmaciju i prezentaciju i uspostavljanja interelacija između kulturnog nasleđa, kreativnog preduzetništva i industrije u sledećim oblastima:

 • Promocija industrijskog nasleđa paraćinskog staklarstva kroz turističke i kulturne događaje, društvene projekte u zajednici;
 • Razvoj kreativnog preduzetništva u staklu;
 • Razvoj programa za mlade koji popularišu industrijsko nasleđe paraćinskog staklarstva;
 • Interpretacija i afirmacija industrijskog nasleđa staklarstva kroz kreativno preduzetništvo i kreativne industrije;
 • Stilizacija stakla u filmskoj industriji, advertajzingu i gastronomiji kao način afirmacije paraćinskog stakla;
 • Razvoj cirkularnog kreativnog preduzetništva u staklu;
 • Promocija inovativnih ideja i projekata koji povezuju staklarske zanate sa primenjenom umetnošću, kreativnom preduzetništvu, savremenim tehnologijama i materijalima;
 • Zaštita i očuvanje staklarskih zanata kroz njihovu interpretaciju i primenu u savremenom stvaralaštvu i kreativnom preduzetništvu;
 • Razvoj industrijskog/proizvodnog turizma u oblasti staklarstva – analiza tržišta, tržišne niše, trendovi i mogućnosti za paraćinsko staklarstvo;
 • Analiza tržišta za luksuzno i ručno proizvedeno staklo, identifikacija tržišnih niša, barijere ulaska na tržište kroz promenu standarda u proizvodnji;
 • Sajamska prezentacija paraćinskog stakla, ključni sajmovi za plasman luksuznog stakla i predlog strategije ulaska na međunarodno tržište;
 • Savremeni oblici, strategije i taktike prodaje paraćinskog stakla;
 • Industrijsko nasleđe paraćinskog staklarstva kao dimenzija brendiranja proizvoda industrije stakla;
 • Korišćenje metaverse i phygital koncepta u promociji, prezentaciji i plasmanu paraćinskog stakla;
 • Identifikacija konkurencije, analiza njihovih strategija i predlog moguće strategije za paraćinsko staklo (dimenzije konkurentnosti);
 • Koncept ekonomske održivosti paraćinskog staklarstva i moguća finansijska strategija (diverzifikacija prihoda vs. optimizacija troškova, kombinovane strategije);
 • Primena koncepta “Industrija 5.0” u ručnoj proizvodnji luksuznog stakla;
 • Razvoj „mekih“ inovacija kroz umetničko i kreativno stvaralaštvo i njihov transfer u industriju stakla.
Creative Glass Serbia II faza digitalne transoformacije paracinskog stakla
 • Formiraju se timovi, bira se izazov na koji timovi/pojedinci žele da pruže nova rešenja (prijava teme na mail office@kreativnaekonomija.com, uz prijavu neophodno je dostaviti mail adresu putem koje će inicijativa Kreativno staklo Srbije moći da komunicira sa predstavnicima tima) – okvirni rok za prijavu teme je 10. maj 2024.
 • Istražuju dokumentacioni i arhivski materijal o paraćinskom staklu dostupan na www.creativeglassserbia.com radi upoznavanja sa tematikom poslovnih izazova i istorijom paraćinskog staklarstva.
 • Prisustvuju prezentaciji (on line, off line) o istoriji paraćinskog staklarstva i poslovnim izazovima kroz koje je prošla proizvodnja stakla u Srbiji (oko 40 minuta, uključujući Q&A sesiju) – okvirni datum početak maja 2024. godine.
 • Samostalno i uz pomoć mentora prolaze kroz strukturirani proces traganja za kreativnim rešenjem (proces mentoringa se odvija po zahtevu timova, on line ili off line);
 • Svaki tim predstavlja svoju poslovnu/projektnu ideju članovima žirija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (kraj maja 2024). Članovi žirija su: prof. Žaklina Stojanović, dekanka Ekonomskog fakulteta, Univerzitet u Beogradu i članica Saveta za saradnju privrede i nauke pri Privrednoj komori Srbije II Mr Peter Čas, CEO Vaider Group, CEO Srpska fabrika stakla d.o.o i CEO Steklarna Hrastnik d.o.o. II Dr Hristina Mikić, van. prof. Fakultet za menadžment, Univerzitet Metropolitan II Dr Dejan Molnar, van. prof. Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, direktor FREN-a II Estela Radonjić-Živkov, zamenik direktora, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd.
 • Svi učesnici dobijaju sertifikate o učešću u poslovnom izazovu;
 • Tri najbolja tima i njihove ideje biće predstavljene kroz intervju na platformi www.creativeglassserbia.com i u medijima, članovi tima dobiće preporuke FREN Laba za kreativnu ekonomiju, sa mogućnošću da predlozi njihovih ideja budu realizovani krajem 2026. godine kao deo programa Creative Glass LAB-a.

Naslovna ilustracija: sekvenca iz izložbe “Privreda Paraćina: od mlina do savremene industrije”, 2018. Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije & Zavičajni muzej Paraćin II dizajn: Marica Bucek, autorke izložbe: H. Mikić, E. Radonjić-Živkov.