U novom izdanju Distributed Design predstavljena inicijativa Creative Glass Serbia

22. 04. 2024. Objavljena nova knjiga o Distributivnom dizajnu sa prilogom o inicijativi Kreativno staklo Srbije (Creative Glass Serbia).

Paraćinsko staklo  

U novom broju knjige Distributivni dizajn Vol. II koju su uredili Julia Bertolaso, Sally Bourdon. Manuela Reyes Guerrero , koju je izdao Fab LAB iz Barselone i Institut za arhitekturu Katalonije, možete pročitati o inicijativi Kreativno staklo Srbije, procesima demokratizacije znanja i veština, kao i integraciji koncepta distrubitvnog dizajna u našim programima. 

 

Tekst se može preuzeti ovde.

Autor priloga 

Hristina Mikić direktorka Inicijative Creative Glass Serbia

Fotograije: Kreativno staklo Srbije, Mreza Jezgro