Nova monografija: Kreativna ekonomija

10.05.2024. Objavljena nova monografija Kreativna ekonomija, autora dr Hristine Mikić koja se bavi fenomenom kreativne ekonomije i pratećim dimenzijama njene razvojne dinamike.

Objavljena nova monografaija Kreativna ekonomija autorke dr Hristine Mikić, koja obrađuje temu kreativne ekonomije kroz 4 dela: predistoriju termina i interrelacija ekonomije i kulture, savremeni rendovi u kreativnoj ekonomiji, od održivog do pravičnog razvoja kreativne ekonomije i javne politike i kreativna ekonomija. Izdavači monografije su Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije i Fondacija za razvoj ekonomske nauke.

Recenzenti monografije: prof. dr Gojko Rikalović, prof. dr Dejan Molnar sa Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu i dr Edin Jašarović, vanredni profesor i dekan Fakulteta dramskih umjetnosti, Cetinje.