Učešće na konferenciji “Održivi kulturni turizam” – Kreativna ekonomija i kulturno nasleđe

18.06.2024. U Novom Sadu održama je nacionalna konferencija Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) na temu „Održivi kulturni turizam“, koja je ujedno i finalni skup međunarodnog projekta „BeCulTOUR: Više od kulturnog turizma”. Na ovom skupu učestvovala je dr Hristina Mikić, načečnica odeljenja za istraživanje i razvoj, koja je bila na ovom projektu ekspert SKGO za čulno nasleđe. Ona je govorila o kreativnoj ekonomiji i kulturnom nasleđu i njegovoj promenjenoj ulozu u savremenim okolnostima.