Novo istraživanje o cirkularnoj kreativnoj ekonomiji

22. 06. 2024. U zborniku radova Zeleni preokret: cirkularna ekonomija i umetnost i kultura objavljen je rad o okviru principa za cirkularnu kreativnu ekonomiju i njihovoj primeni na primeru inicijative Kreativno staklo Srbije.

Istraživanje se može preuzeti ovde.