Mapiranje kreativnih industrija na severu Crne Gore 

Istraživanje kreativnih industrija na severu Crne Gore (Bijelo Polje, Mojkovac, Berane i Petnjica) i procena kapaciteta za dalji razvoj i kolaborativne oblike rada.

Period realizacije:

2019.

Finansijeri:

UNDP Montenegro, program “Kreativna Crna Gora”