Creative Glass LAB 2023: Pariska rapsodija

Eksperimentalni projekat revitalizacije staklarstva kroz laboratoriju za kreativno staklo, sa ciljem ispoljavanja kreativnosti, sticanja znanja o staklu i savladavanja starih i tradicionalnih tehnika ručne obrade, dorade i oplemenjivanja stakla, kao i razvoja veština kreativnog preduzetnišva zasnovanog na principima cirkularnosti stakla. 

 

Creative Glass LAB 2023: Pariska rapsodija bio je posvećen tradicionalnim tehinkama dorade paraćinskog staklarstva -ecovanju i oslikavanju koje se koristilo u izradi kristala. Lab je realizovan u Parizu pod mentorstvom Tijane Pešić iz Zavičajnog muzeja Paraćin, umetničke intervencije za rad u starim staklarskim tehnikama osmislila je Sara Masnikosa. 

 

Lab je deo inicijative #CreativeGlassSerbia

 

Period realizacije: 2023.