Creative Glass LAB 2022

Eksperimentalni projekat revitalizacije staklarstva kroz laboratoriju za kreativno staklo, sa ciljem ispoljavanja kreativnosti, sticanja znanja o staklu i savladavanja tehnika ručne obrade, dorade i oplemenjivanja stakla, kao i razvoja kreativnog preduzetnišva zasnovanog na principima cirkularnosti. Creative Glass LAB 2022 vodile su Antea Arizanović, Jovana Božović i Sara Masnikosa.

Lab je deo inicijative #CreativeGlassSerbia 

 

 

Period realizacije:

2022.

Partneri:

IYOG 2022-International Comission on Glass & Zavičajni muzej Paraćin