Creative Glass Serbia

Inicijativa posvećena povezivanju kreativnog preduzetništva, kulturnog nasleđa i privrede. Njen smisao je da napravi most između kulturnog nasleđa i kreativnog preduzetništva, podstakne revitalizaciju staklarstva i buđenje kreativnosti inspirisane staklarskom tradicijom. 

 

Aktivnosti se realizuju po fazama:

I faza “Digitalno staklo Srbije” II 2020-2023 godina – digitalizacija, digitalna transformacija, dokumentovanje i baštinjenje staklarskog nasleđa, promocija i prezentacija paraćinskog staklarstva. Partnerske aktivnosti sa Zavičajnim muzejom Paraćin, FREN Lab za kreativnu ekonomiju i Ekonomskim fakultetom, Univerziteta u Beogradu. 

 

II faza “Paraćinsko staklo in vivo” 2023- u toku  – inovativni pristupi revitalizaciji paraćinskog staklarstva kroz kreativno preduzetništvo i  koncept metaglass inženjeringa. 

Partneri

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Corning Museum of Glass, Ekonomski fakultet u Beogradu; Fondacija za razvoj ekonomske misli – FREN Lab za kreativnu ekonomiju, Zavičajni muzej Paraćin. 

Period realizacije

 202o- u toku. 

Pokrovitelji inicijative:

Ministarstvo kulture i javnog informisanja //Evropska unija // Međunarodni komitet za staklo –  UN Međunarodna godina stakla 2022. //