Imerzivno iskustvo paraćinskog stakla

Digitalna instalacija se zasniva na imerzivnom iskustvu paraćinskog staklarstva kroz 3 čula – vizuelnom, čulu dodira i zvuka (opciono i mirisa i ukusa). Digitalizovano staklo iz prethodnih projektnih aktivnosti koje čini deo artefakta industrijskog nasleđa, biće kroz umetničke intervencije iščitano jezikom digitalne i imerzivne umetnosti na savremen način i iz perspektive kreativne i bihejvioralne ekonomije.

 

Digitalno imverzivno iskustvo paraćinskog stakla osim digitalnih animacija sadržaće i digitalni interaktivni sto, gde će se preplitati fizički predmeti paraćinskog stakla izabrani od 1907-2013. godine i digitalne animacije, koje se integrišu sa fizičkim predmetima. Posetioci će moći da budu deo imverzivne umetničke instalacije o paraćinskom staklu i interaktivno učestvuju u ovom umetničkom projektu.

Projektni tim

dr Hristina Mikić, Estela Radojić-Živkov, autorke koncepta i naracije; Sara Masnikosa, umetničke intervencije, LP Duo – Sanja Lončar i Andrija Pavlović, Milica Tomić – animacije, programiranje. 

Period realizacije i podrška:

2023-2024. Ministarstvo kulture Republike Srbije