Kreativno preduzetništvo

Srbija

Inicijativa “Kreativno preduzetništvo Srbija” ⌈”Creative Entrepreneurship Serbia”⌋ posvećena je podsticanju i osnaživanju kreativnog preduzetništva u Srbiji. Inicijativa je zasnovana na principima jednakih  kulturnih i ekonomskih mogućnosti za sve. Kroz različite programe i aktivnosti učestvovalo je više od 5000 učesnika, dok je skoro 300 preduzetnika, hobista i kreativaca unapredilo svoja znanja i veštine kroz obuku, treninge, mentorsku i savetodavnu podršku u oblasti kreativnog preduzetništva.

 

U 2021. godini, inicijativa se našla među pet finalista UNESCO-Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman nagrade za kreativnu ekonomiju 2021.