Nova paradigma kreativne ekonomije 

Projekat se bavi preispitivanjem uloge kulturnih resursa i kreativnosti u oblikovanju novih društvenih i ekonomskih struktura koje se zasnivaju na konceptu fer razvoja. U njemu se ispituju promene u paradigmi kreativne ekonomije iz multidisciplinarne perspektive (ekonomije, prava, urbanizma, medicine, teorije umetnosti, sociologije, menadžmenta kulture) sa ciljem da se stvori novi fond znanja  o kreativnim fenomenima, i njihovoj ulozi u širem okruženju.

 

Finalna studija treba da pruži inovativna znanja i poglede na razvoj kreativne ekonomije i društva u 21. veku, kao i da podstakne istraživače, naučne radnike, kulturne poslenike i donosioce odluka na drugačije promišljanje o ulozi kulture i kreativnosti u oblikovanju održivog i humanijeg društva i ekonomije.

Donator:

Sekretarijat za kulturu AP Vojvodine 

zajednički projekat sa Kulturnim centrom Vojvodine “Miloš Crnjanski”, Novi Sad

 

Period: 2022.