Oživi stari Paraćin

Digitalna transformacija kulturnog nasleđa obuhvata istraživanje, izradu koncepta, rekonstrukciju in situ gradske arhitekture Paraćina na 12 lokacija, gde se u proširenoj stvarnosti preklapaju trenutni objekti i nekadašnja arhitektura starog Paraćina.

 

Projekat finansirali: 

Zavičajni muzej Paraćin, Opština Paraćin, Ministarstvo kulture i informisanja, CRH (Srbija) doo.

 

Period realizacije:

2018.

12 lokacija oživeli smo kroz proširenu stvarnost arhitekture starog Paraćina.