UNESCO Culture indicators 2030

Pilot projekat o sprovođenju kulturih indikatora u vezi sa ciljevima održivog razvoja – Culture 2030 podrazumeva prikupljanje i analizu podataka prema UNESCO metodologiji u Republici Srbiji. Reč je o ekperimentalnom projektu razvoja modela za multisekroske indikatore praćenja razvoja kreativnog sektora na lokalnom nivou, na primeru grada Leskovca.

Indikatori treba da posluže da se razviju lokalne politike zasnovane na činjenicama i oblikuje lokalni strateški razvoj  kulture na održivim osnovama.

 

Period realizacije 

2021-2022. 

 

Projektni lideri: 

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka i Ministarstvo kulture Republike Srbije