Digitalno pripovedanje i kreativno preduzetništvo

26.3.2021. U Zavičajnom muzeju predstavili smo koncept povezivanja digitalnog pripovedanja o paraćinskom staklu i  kreativnog preduzetništva.

U Zavičajnom muzeju predstavili smo koncept povezivanja digitalnog pripovedanja o paraćinskom staklu i  kreativnog preduzetništva.
Predavanje je organizovano u sklopu našeg projekta “Podsticanje kreativnog preduzetništva u Pomoravlju” koji je podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Sa mladima koji se bave  informaciono-komunikacionim tehnologijama razgovarali smo o digitalnom pripovedanju iz perspektive kreativnog preduzetništva. Najavili smo našu Laboratoriju kreativnog preduzetništva©koja će se održati u bašti muzeja od 31.05. do 5.6.2021. Predstavili smo njen programski koncept i znanja i veštine koji se na njoj mogu steći.