Sombor: Potencijali tradicije za razvoj kreativnog preduzetništva

30.09.2023.

Povodom događaja “Fijakerom kroz tradiciju” koje orgnizuje LAG Panonski fijaker i Gradski muzej, Sombor, održan je panel o mogućnostima lokalne tradicije i kulturnog nasleđa kao potencijala za razvoj kreativnog preduzetništva i geografskih oznaka porekla u Somboru. Na panelu je na primerima inicijative Creative Glass Serbia i programa “Podsticanje kreativnog preduzetništva u Pomoravlju” pokazana mogućnost za razvoj kreativnog preduzetništva širom Srbije, a posebno kao inspiracija za somborska udruženja i kreativne preduzetnike.