Podsticanje kreativnog preduzetništva u Pomoravlju

Projekat “Podsticanje kreativnog preduzetništva u Pomoravlju” obuhvata mapiranje kreativnih industrija u ovom regionu, procenu njihovih kapaciteta i potreba za unapređenjem rada, izradu kataloga biznis ideja u kreativnim industrijama i organizaciju Laboratorije kreativnog preduzetništva inspirisanu elementima i simbolima kulturnog nasleđa ovog kraja u saradnji sa Zavičajnim muzejom Paraćin.

 

Projekat je deo inicijative “Creativno preduzetništvo Srbija”.

Partneri:

Zavičajni muzej Paraćin

Period realizacije:

2020-2021. 

Pokrovitelj

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.