Nova paradigma kreativne ekonomije: za veću ulogu društvenih nauka i značaj Ministarstva kulture

10. 04. 2024.

U Narodnoj biblioteci Srbije održan je razgovor o novoj paradigmi kreativne ekonomije, a povod za razgovor bila je naučna monografija Nova paradigma kreativne ekonomije: od pravičnosti do pravednosti, zajednički izdavački poduhvat Kulturnog centra Vojvodine “Miloš Crnjanski” i Instituta za kreativno preduzetništvo i inovacije.

U dinamičnom razgovoru o promenama koje se dešavaju pod uticajem nove paradigme kreativne ekonomije na ekologiju, rad i dokolicu, industriju, kulturnu politiku i menadžment u kulturi, urbanu transformaciju i regionalni razvoj učestvovali su: dr Hristina Mikić, vanredni profesor, Metropolitan univerzitet, prof. dr Branko Radulović, Pravni fakultet u Beogradu, prof. dr Gojko Rikalović, Ekonomski fakultet u Beogradu, dr Dejan Molnar, vanredni profesor, Ekonomski fakultet u Beogradu, dr Zoran Erić, naučni saradnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, dr Biljana Mickov, kulturolog.

Snimak celokupnog razgovora dostupan je na linku.