Zatvaranje mentorskog programa za osnaživanje žena sa sela

Zatvaranje mentorskog programa za osnaživanje žena sa sela
24. 05. 2024. Centar za društveno odgovorno preduzetništvo, u saradnji sa GiZ-om i Ministarstvom omladine i sporta je u januaru...

Ekonomsko osnaživanje osoba u kriminalnom povratu i kreativno preduzetništvo

Ekonomsko osnaživanje osoba u kriminalnom povratu i kreativno preduzetništvo
18.08.2023. U Medija centru predstavljena je preliminarna analiza efekata troškova i koristi od ekonomskog osnaživanja lica u kriminalnom povratu kroz...