Dani evropske baštine 2023.

Dani evropske baštine obeležavaju se svake godine određenom temom. Ove godine tema je  živo nasleđe-prakse, znanja i veštine koje su se prenosile sa generacije na generaciju, a koje se i danas koriste. Njihova raznovrsnost nam omogućava da očuvamo i sačuvamo naše nasleđe na mnogo načina. Živo nasleđe promoviše socijalnu koheziju, poštovanje različitosti, pomaže zajednicama da izgade otporna, mirna i inkluzivna društva.

 

Živo nasleđe je i resurs lokalnog razvoja kreativne ekonomije. Skup je posvećen preispitivanju uloge živog nasleđa iz perspektive razvoja lokalne kreativne ekonomije sa specijalnim fokusom na paraćinsko staklarstvo. 

 

Više o događaju ovde. 

 

 

Događaj se realizuje u okviru inicijative „Kreativno staklo Srbije“ [Creative Glass Serbia] koja promoviše povezivanje tradicije staklarstva, kreativnog preduzetništva i privrede u partnerstvu Instituta za kreativno preduzetništvo i inovacije, Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu i FREN LAB-a za kreativnu ekonomiju.