Fair Creative LAB

Inovativni program unapređenju i stvaranju novog znanja  sa  ciljem podsticanja raznolikosti kulturnih izraza, pravičnosti i ekonomske održivosti umetničkog i kreativnog stvaralaštva, kao i afirmisanja principa i duha “Povelje o fer kulturi”. 

 

Fair Creative LAB se realizuje u saradnji sa međunarodnom Inicijativom za razvoj fer kulture, kao i drugim zainteresovanim stranama u ovoj oblasti.