Fair Creative LAB

Inovativni program namenjem generisanju, transferu i primeni novog znanja iz oblasti ekonomike kulture i kreativnih industrija sa  ciljem podsticanja raznolikosti kulturnih izraza, pravičnosti i ekonomske održivosti umetničkog i kreativnog stvaralaštva, promovisanje principa i duha “Povelje o fer kulturi”. 

 

Lab za pravične i održive prakse i politike u kreativnom sektoru (Fair Creative LAB) se realizuje u saradnji sa međunarodnom Inicijativom za razvoj fer kulture.