Dr Mikić lider FREN Lab-a za kreativnu ekonomiju

Dr Mikić lider FREN Lab-a za kreativnu ekonomiju
1.03.2023. Fondacija za razvoj ekonomske nauke čiji je osnivač Ekonomski fakultet u Beogradu pokrenula je Laboratoriju za kreativnu ekonomiju čiji...