Nova paradigma kreativne ekonomije i biblioteke

Nova paradigma kreativne ekonomije i biblioteke
23.01.2024. Novi temat vrhunskog naučnog časopisa "Čitalište" posvećen je novoj paradigmi kreativne ekonomije i bibliotekama. Gostujući urednik ovog temata je...