Paraćinsko staklo: kulturna baština kao pokretač kreativne ekonomije

Paraćinsko staklo: kulturna baština kao pokretač kreativne ekonomije
U okviru panela "Precenjuje li se značaj kulturne baštine kao pokretača kreativne ekonomije?" učesnici panela Dušan Medin, Fakultet za kulturu...