Ekonomsko osnaživanje osoba u kriminalnom povratu i kreativno preduzetništvo

Ekonomsko osnaživanje osoba u kriminalnom povratu i kreativno preduzetništvo
18.08.2023. U Medija centru predstavljena je preliminarna analiza efekata troškova i koristi od ekonomskog osnaživanja lica u kriminalnom povratu kroz...